Istruttori Main https://genovakendo.com Fri, 05 Jun 2020 10:24:00 +0000 it-it Alfio Camagna https://genovakendo.com/index.php/component/k2/item/335-alfio-camagna https://genovakendo.com/index.php/component/k2/item/335-alfio-camagna

6° Dan - Istruttore

]]>
andrea@damonte.it (Andrea) Istruttori Andrea Doria Tue, 21 Feb 2017 13:25:22 +0000
Alberto Barbieri https://genovakendo.com/index.php/component/k2/item/299-albi https://genovakendo.com/index.php/component/k2/item/299-albi

4° Dan - Responsabile Giovani

]]>
andrea@damonte.it (Andrea) Istruttori Andrea Doria Tue, 03 Nov 2015 22:16:06 +0000
Mattia Pizzamiglio https://genovakendo.com/index.php/component/k2/item/296-mattia https://genovakendo.com/index.php/component/k2/item/296-mattia

6° Dan - Istruttore

]]>
andrea@damonte.it (Andrea) Istruttori Andrea Doria Tue, 03 Nov 2015 22:11:02 +0000
Nicola Perugia https://genovakendo.com/index.php/component/k2/item/284-nicola https://genovakendo.com/index.php/component/k2/item/284-nicola

Nessun Grado - Responsabile Sohei no Enryakuji

]]>
Istruttori Yamabushi Sat, 31 May 2014 10:14:21 +0000